ВГОРУ

Алгебра. 11 клас. Розділ: ІНТЕГРАЛ ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ.

Тема: Поняття первісної. Основна властивість первісних. Невизначений інтеграл.

Додати коментар
ВГОРУ

Алгебра. 11 клас. Розділ: Похідна та її застосування.

Тема: Границя функції в точці.

Тема: Похідна функції. Її фізичний та геометричний зміст.

Додати коментар
ВГОРУ

Алгебра. 11 клас. Розділ: Показникова та логарифмічна функції.

Тема: Дослідження функцій та побудова їх графіків.

Тема: Степінь з довільним дійсним показником.

Тема: Властивості та графіки показникової функції.

Тема: Види та способи розв’язування показникових рівнянь.

Тема: Розв’язування вправ.

Тема: Означення логарифма та його властивості.

(продовження…)

Додати коментар
ВГОРУ

Алгебра. 10 клас. Розділ: Степенева функції.

Тема: Степенева функція з натуральним показником.

Тема: Степенева функція з цілим показником.

Тема: Оборотні функції. Взаємно обернені функції.

Тема: Степенева функція з раціональним показником, її властивості та графік.

Додати коментар
ВГОРУ

Алгебра. 10 клас. Розділ: Тригонометричні функції.

Тема: Радіанне вимірювання кутів. Синус, косинус, тангенс, котангенс кута. Тригонометричні функції числового аргументу.

Додати коментар